Långsiktiga personliga relationer och fullservice
Tina Leo, som nyligen tagit över ansvaret som kontorschef på Swedbank Höganäs, har samtidigt övertagit ansvaret även för bankkontoret i Viken.
- På kontoret i Höganäs har vi fullservice, berättar Tina Leo. Det innefattar service både till privatpersoner och företag. Vi har försäkringsspecialister och jurister för att bistå våra kunder på bästa sätt. Alla våra rådgivare är certifierade och några är specialiserade inom ett specifikt område samt licensierade. Vi har en samlad kompetens inom alla områden. Totalt är vi 25 medarbetare här och Annette Andersson är en av våra duktiga bankanställda.
- Jag alternerar mellan kontoren i Höganäs och Viken, berättar Anette.
Swedbank – före detta Föreningssparbanken – har funnits sedan mitten av 1800-talet på orten.

Kontoret arbetar idag aktivt med ett tusental företagskunder, alltifrån enmansföretag till bolag med hundratalet anställda.
- Vi har även en hel del föreningar och stiftelser som kunder, förklarar Tina, till exempel bostadsrätter och idrottsföreningar. Även lantbrukare och trädgårdsnäringen vänder sig gärna med förtroende till oss. På privatsidan tror jag att vi idag har en markandsandel på cirka femtio procent. Men Swedbank som grupp är störst på företagskunder.

Swedbank arbetar aktivt med uppsökande verksamhet för att informera om sina banktjänster. De anordnar kundträffar och bjuder in både befintliga och potentiella kunder. De samarbetar med Företagarna och besöker deras träffar några gånger per år. På så sätt skapas ett nätverk för framtida bankrelationer.
- Det är ett ömsesidigt affärsförhållande, säger Tina. Vi försöker vara aktiva med kundträffar. På Antikmässan i Helsingborg var vi representerade. För kvinnliga företagare anordnar vi särskilda träffar några gånger per år vilket är välbesökt och uppskattat, det har vi märkt. Senast bjöd vi in meteorologen Tone Bekkestad som talare. Vi anordnar affärsluncher i samband med att vi informerar om Swedbanks trygghetslösningar för pensionssparande. Vi försöker vara så aktiva som möjligt.

- Det går snabbare att etablera kontakt med privatkunder än med företagskunder, säger Anette. Företagarna har en mer komplex affärsbild. Vi gör alltid vårt yttersta för att uppfylla bägge målgruppernas förväntningar på oss som bank, vi arbetar med helheten och ger alltid den bästa servicen. Vi samarbetar också med Fastighetsbyrån som sitter vägg i vägg med oss.
- Banken har öppet till klockan sex på vardagarna och självklart har vi då fullservice. Vi erbjuder Private Banking för privatkunderna och någonting som är nytt är att vi nu tillhandahåller sakförsäkringar. Vi satsar på tillgänglighet, nära kundrelationer och hög servicenivå. Vi agerar utifrån våra kunders behov och kan erbjuda de bästa finansiella lösningarna, summerar Tina Leo.

Swedbank AB

Bransch:
Bank

Telefon: 042-18 84 10
Fax: 042-18 84 57


Email:
tina.leo@swedbank.se

Hemsida:
www.swedbank.se

Adress:
Swedbank AB
Box 174
26322 Höganäs

| 13 SENASTE FÖRETAGEN